Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Excel + Word v praxi - akciový balík

Kurz Excel + Word v praxi - akciový balík

Kurz Excel + Word v praxi - akciový balík je zameraný na praktické zvládnutie týchto programov, odstraňovanie a riešenie problémov k efektívnejšej práci. Akciový balík sa skladá z nasledujúcich kurzov WORD v praxi a Excel v praxi, intenzívny kurz.

Minimálne vstupné vedomosti: Základy programu Microsoft Word a Excel.

Termíny kurzov Excel + Word v praxi - akciový balík
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
01.02.2018
- 02.02.2018

12.02.2018
- 13.02.2018

12.03.2018
- 13.03.2018

15.03.2018
- 16.03.2018

09.04.2018
- 10.04.2018

26.04.2018
- 27.04.2018

Večerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
22.01.2018
- 24.01.2018

26.02.2018
- 28.02.2018

02.04.2018
- 04.04.2018

07.05.2018
- 09.05.2018

Víkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
10.02.2018
- 11.02.2018

17.03.2018
- 18.03.2018

21.04.2018
- 22.04.2018

Cena kurzu: 109.00 / 130.80 EUR s DPH

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Excel + Word v praxi - akciový balík

  Pravidla písania textu

 • odseky a ich používanie
 • vkladanie a odstraňovanie prázdnych riadkov
 • Formátovanie dokumentu

 • písmo, odstavce
 • tabulátory a zarážky
 • obrysy a tieňovanie
 • odrážky a číslovanie
 • formát stránky
 • Štýly a ich využitie

 • automaticky uložené formáty
 • úprava štýlov
 • vytvorenie vlastného štýlu
 • úrovne prehľadu
 • nahradenie priameho formátovania štýlmi
 • Práca so šablónami

 • prispôsobenie vlastností
 • vytvorenie šablóny
 • zmena šablóny dokumentu
 • Práca s tabuľkami vo Worde

 • návrh tabuľky
 • úprava rozsahu a formátu tabuľky
 • vkladanie vzorcov do tabuľky
 • automatický formát tabuľky
 • Základy hromadnej korešpondencie

 • použitie sprievodcu
 • formulárové listy
 • adresné štítky
 • definícia dotazu
 • Spolupráca programov Word a Excel

 • prepojenie dokumentov z Excelu do Wordu
 • možnosti aktualizácie
 • Tlač dokumentu

 • nastavenia pred tlačou
 • vytvorenie hlavičky a päty dokumentu
 • číslovanie strán
 • Prehľad možností a nastavení v ovládaní programu Excel

 • hlavné menu, panely nástrojov
 • nastavenie pracovného prostredia a pod.
 • Tvorba vzorcov v MS Excel

 • pravidlá pre zápis vzorcov
 • relatívny a absolútny odkaz na bunku
 • odkaz na bunku v inom liste alebo dokumente
 • kopírovanie buniek
 • postupnosti a rady
 • využitie funkcie prilepiť špeciálne
 • zámena stĺpcov za riadky a opačne
 • definícia vlastných postupností
 • funkcia kopírovanie formátu
 • Práca s dátami

 • zoradenie, filtrovanie dát pomocou funkcie automatický filter
 • jednoduché a zložené súhrny
 • základy práce s kontingenčnou tabuľkou
 • Práca s rozsiahlymi tabuľkami v MS Excel

 • rozdelenie okna, ukotvenie priečok
 • rozdelenie, zlučovanie, hľadanie, zámena, prejsť na
 • voľby pre tlač rozsiahlych tabuliek
 • Úprava stránky

 • vzhľad, okraje, číslovanie
 • prispôsobenie veľkosti pred tlačou
 • tvorba vlastného záhlavia a päty
 • opakovaná tlač prvých riadkov a stĺpcov
 • Zásady bezpečnosti

 • vytvorenie hesla pre prístup k súboru
 • uzamknutie bunky a hárku (zamedzenie úprav v dokumente)
 • Graf v MS Excel

 • nastavenia formátu grafu
 • tvorba grafu z nesúvislých dátových oblastí
 • tvorba a použitie vlastného typu grafu
 • Prepojenie tabuľky Excel

 • na dokumenty iných programov Microsoft Office
 • aktualizácia prepojenia
 • diskusia
 • záver

Výstupné vedomosti: Kurz Excel + Word v praxi - akciový balík Vám uľahčí zefektívniť prácu v rôznych najčastejšie používaných oblastiach.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel + Word v praxi - akciový balík

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Základy práce s PC

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel + Word v praxi - akciový balík:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel + Word v praxi - akciový balík

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

TOPlist
Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy