Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Excel - online ukážka zdarma

Kurz Excel - online ukážka zdarma

Excel online je určený pre dynamických ľudí, ktorí potrebujú zvládnuť veľa vecí za krátky čas. Na kurze sú vysvetlené tie najdôležitejšie aspekty používania Excelu. Hlavný dôraz je kladený na vysvetlenie samotného prostredia Excelu. Vysvetlenia tvorby vzorcov a funkcií spolu s relatívnymi a absolútnymi odkazmi. Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem spojiť dobré s užitočným. Kurz je v rozsahu 1 a pol hodiny. Ako je aj v názve uvádzané, kurz prebieha iba online, čiže je nutné technické vybavenie. Po prihlásení sa na tento kurz budete nami kontaktovaný. Bližšie Vám bude vysvetlený postup, ktorým sa budeme spájať cez internet. Spojenie prebieha programom MS Teams. V prípade ďalších otázok klikajte na Online kurzy alebo nás kontaktujte.

Minimálne vstupné vedomosti: Bežná práca s počítačom a internetom. Nie sú predpokladané žiadne konkrétne skúsenosti s programom Excel, avšak akékoľvek skúsenosti s programami MS Office sú výhodou. Počítač s programom Excel (odporúčaná je verzia 2019 alebo 365, v poriadku sú aj verzie 2007, 2010, 2013, 2016). Stabilné pripojenie na internet. Program MS Teams je výhoda, avšak nie je nutný.

Termíny kurzov Excel - online ukážka zdarma
Nie sú otvorené žiadne termíny.

* Zľava platí pre prezenčné kurzy.

Cena kurzu: 0.00 / 0.00 EUR s DPH

Osnova školenia Excel - online ukážka zdarma

  Úvod do programu Excel

 • Okno Excelu: titulný pruh, Ribbon (pás s nástrojmi), rozdelenie Ribbonu na jednotlivé karty a skupiny, pole názvov, riadok vzorcov, pracovný priestor, stavový riadok, práca s hárkami
 • Práca s Excelom

 • Vkladanie údajov a vzorcov
 • Formátovanie tabuliek
 • Formátovanie čísel (Mena, dátum)
 • Kopírovanie a automatické rady
 • Zoraďovanie údajov, filtrovanie údajov
 • Výpočty v Exceli

 • Zadávanie vzorcov
 • Relatívne a absolútne odkazy
 • Funkcie suma, priemer, počet čísel, minimum a maximum
 • Grafy

 • Vizualizácia údajov pomocou grafov
 • Tvorba grafu a formátovanie grafu
 • Export grafu

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu je oboznámený s prostredím programu Excel a orientuje sa v kategóriach na páse nástrojov. Absolvent je pripravený na základné používanie funkcií a vzorcov a je pripravený na ďalšie vzdelávanie v programe Excel.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel - online ukážka zdarma:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel - online ukážka zdarma

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Pečať finančnej stability