Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Excel databázy a štatistika

Kurz Excel databázy a štatistika

Kurz Excel databázy a štatistika je vhodný pre záujemcov, ktorí pracujú s veľkým množstvom dát (s veľkou databázou) a chcú sa naučiť rýchlo a efektívne dostať z databázy požadované údaje a ďalej ich spracovávať.

Minimálne vstupné vedomosti: Bežné ovládanie PC, skúsenosti s programom Excel - pohyb po dokumente, práca s hárkami, práca s panelmi nástrojov, nastavovanie formátu buniek, kopírovanie obsahu a formátu, základy práce so vzorcami a funkciami. Znalosť štatistiky.

Termíny kurzov Excel databázy a štatistika
denneDenné kurzy (3 dni): 9:00 - 15:00
14.04.2020
- 16.04.2020
Bratislava

11.05.2020
- 13.05.2020
Bratislava

08.06.2020
- 10.06.2020
Bratislava

06.07.2020
- 08.07.2020
Bratislava

03.08.2020
- 05.08.2020
Bratislava

31.08.2020
- 02.09.2020
Bratislava

vecerneVečerné kurzy (4 dni): 16:30 - 19:30
30.03.2020
- 02.04.2020
Bratislava

04.05.2020
- 07.05.2020
Bratislava

15.06.2020
- 18.06.2020
Bratislava

vikendoveRozšírené víkendové kurzy (3 dni): piatok 16:30 - 19:30, sobota a nedeľa 8:30 - 13:30
17.04.2020
- 19.04.2020
Bratislava

22.05.2020
- 24.05.2020
Bratislava

26.06.2020
- 28.06.2020
Bratislava

Cena kurzu: 170.00 / 204.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Excel databázy a štatistika

  Zásady pri tvorbe databázovej tabuľky

 • obmedzenia Excelu a ich možné riešenia
 • overenie údajov v databázovej tabuľke
 • Logické funkcie

 • IF, vnorenie IF, AND, OR
 • Vyhľadávacie funkcie

 • INDIRECT, LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP
 • CHOOSE, MATCH, INDEX
 • Databázové funkcie

 • DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX, DCOUNT, DSTDEV atď.
 • Ladenie vzorcov

 • okno sledovania, režim a panel kontroly vzorca, šípky
 • nástroje vyhodnotenie vzorca
 • kontrola chýb
 • Práca s automatickým a rozšíreným filtrom

 • obmedzenia automatického filtra
 • zadávanie komplikovaných podmienok filtrovania
 • použitie zastupujúcich znakov pri textových kritériách
 • využitie makra nad tabuľkou
 • tvorba jednoduchých a vnorených súhrnov
 • nástroj pre zlučovanie viacerých rozsahov
 • Práca s kontingenčnými tabuľkami

 • práca s poliami riadkov, stĺpcov, strán a údajovou oblasťou
 • nastavenie vlastností poľa tabuľky a tiež vlastností celej tabuľky
 • viac rozsahov zlúčenia, výpočtové pole, zoskupovanie
 • Tlač rozsiahlych tabuliek

 • výber oblasti tlače, nastavenie strany
 • Využitie štatistických funkcií

 • počet, minimum, maximium,
 • priemer (aritmetický, geometrický a harmonický)
 • smerodajná odchýlka a rozptyl hodnôt, modus, kvantily (medián, kvartil, percentil), zošikmenie, triedna početnosť, štandardizácia
 • Práca s doplnkom Analytické nástroje

 • tabuľka ANOVA, popisná štatistika
 • histogram, kĺzavý priemer
 • Pokročilá práca s grafmi

 • odhad a zobrazenie trendu
 • chybové úsečky
 • Diskusia a záver

Výstupné vedomosti: Samostatné zvládnutie práce s rozsiahlymi údajmi v programe Excel ako aj v externých databázach. Zefektívnenie práce s tabuľkou a zvládnutie jej tlačového výstupu. Znalosť práce a možností v programe Excel so štatistickými výpočtami.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Excel databázy a štatistika

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Excel

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Excel databázy a štatistika:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Excel databázy a štatistika

Pečať finančnej stability