Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz E-MOTIONAL ANATOMY / Emočná anatómia v koučingovom procese

Kurz E-MOTIONAL ANATOMY / Emočná anatómia v koučingovom procese

Cieľom tréningu je vysvetliť proces využívania tela pri koučingu. Spoznáme základné možnosti práce s telom a teórie pomáhajúce nám rozvíjať vnímanie seba i klienta. Vďaka pohybu klienti objavujú vlastné hranice a prekonávajú ich. Na pohybovej terapii klientov motivuje najmä rozvoj vlastných zručností a schopností. Zároveň v spojení s odborným koučingom dochádza aj k búraniu vlastných mentálnych bariér.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov E-MOTIONAL ANATOMY / Emočná anatómia v koučingovom procese
Nie sú otvorené žiadne termíny.
Cena kurzu: 290.00 / 348.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia E-MOTIONAL ANATOMY / Emočná anatómia v koučingovom procese
  • História koučingu a mentoringu – základné rozdiely a podobnosti
  • Etický kódex kouča podľa ICF a stupne certifikácie – kompetenčný model kouča
  • Kľúčové charakteristiky koučingového procesu
  • Základné princípy a polarity koučingu
  • Možnosti využitia neurolingvistického programovania v koučingu i mimo neho
  • Nové alternatívy na pracovnom trhu a možnosti koučingu vo svete práce – autogénny tréning, relaxácia, autosugescia a vizualizácia cieľov
  • Uplatnenie koučing a mentoring v praxi – pracovné prostredie a jeho požiadavky na efektivitu vo vedení ľudí s využitím prístupu zameraného na telo
  • Telo a myseľ = jeden celok. Pohyb ako indikátor emócií a potrieb
  • Hodnotenie a rozvoj ľudí pomocou tela. Možnosti využívania tela v koučingu
  • Telo človeka ako spôsob prejavu

Výstupné vedomosti: Absolventi získajú praktické skúsenosti o základných procesoch koučingu, mentoringu a úlohe kouča v oblasti ľudských zdrojov. Zároveň získajú prehľad o princípoch práce kouča v porovnaní s psychoterapiou, čím si utvoria ucelený prehľad o možnostiach využívania metód a nástrojov edukačnej psychológie. Zároveň nadobudnú praktické skúsenosti s aplikáciou týchto nástrojov v praxi.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz E-MOTIONAL ANATOMY / Emočná anatómia v koučingovom procese:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu E-MOTIONAL ANATOMY / Emočná anatómia v koučingovom procese

Pečať finančnej stability