Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz DHCP server - automatizácia nastavení siete

Kurz DHCP server - automatizácia nastavení siete

Kurz „DHCP server“ je určený administrátorom počítačových sietí, ktorí chcú automatizovať proces konfigurácie nových i existujúcich zariadení v počítačových sieťach ľubovoľnej veľkosti. Vďaka DHCP serveru nie je napríklad nutné manuálne prideľovať IP adresy jednotlivým zariadeniam v počítačovej sieti. Pomocou DHCP servera je možné vybudovať počítačovú sieť, v ktorej je užívateľom umožnené (alebo naopak zakázané) voľne pridávať nové počítače, nahradzovať existujúce a presúvať ich medzi jednotlivými počítačovými sieťami bez zásahu do ich sieťovej konfigurácie. V rámci tohto kurzu sa sieťový administrátor podrobne zoznámi s protokolom DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a naučí sa prakticky konfigurovať bezplatne dostupný DHCP server od ISC (Internet Systems Consortium) prevádzkovateľný na platforme BSD/UNIX/Linux.

Minimálne vstupné vedomosti: UNIX - LINUX základy

Termíny kurzov DHCP server - automatizácia nastavení siete
Denné kurzy (1 deň): 9:00 - 15:00
25.06.2018
- 25.06.2018

20.08.2018
- 20.08.2018

15.10.2018
- 15.10.2018

10.12.2018
- 10.12.2018

Víkendové kurzy (1 deň): 8:30 - 13:30
23.06.2018
- 23.06.2018

28.07.2018
- 28.07.2018

25.08.2018
- 25.08.2018

06.10.2018
- 06.10.2018

Cena kurzu: 99.00 / 118.80 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia DHCP server - automatizácia nastavení siete
 • úvod do protokolu DHCP (architektúra počítačovej siete s/bez DHCP servera, komunikácia medzi DHCP serverom a zariadeniami v sieti)
 • výhody protokolu DHCP (automatizované prideľovanie IP adresy, masky podsiete, predvolenej brány, DNS serverov a ďalších voliteľných nastavení, mobilita užívateľov a opätovné využitie nepoužitých IP adries)
 • známe problémy (zaťaženie počítačovej siete a DHCP servera , spoľahlivosť a nevhodnosť použitia)
 • zásady prideľovania IP adries (statické, dynamické, automatické, hybridné)
 • optimalizácia nastavení DHCP servera (napr. špecifikácia dĺžky zapožičania IP adries)
 • konfigurácia ISC DHCP servera (početné praktické príklady nastavení povinných, ďalších a voliteľných konfiguračných parametrov)
 • konfigurácia DHCP klientov na platforme Windows (praktické príklady variantných možností nastavenia)
 • konfigurácia primárneho a sekundárneho (záložného) DHCP servera – failover/load balancing (v prípadoch plánovanej nedostupnosti, hardwarového alebo softwarového zlyhania servera, rozloženia záťaže medzi servery)
 • úvod do protokolu NTP (Network Time Protocol) (princíp fungovania protokolu, základné pojmy)
 • konfigurácia NTP servera a klienta na platforme BSD/UNIX/Linux (konfigurácia STRATUM 2 NTP servera ako súčasť konfigurácie primárneho/sekundárneho DHCP servera a zdroja presného času pre zariadenia v administrovanej počítačovej sieti)
 • hľadanie a odstraňovanie problémov s DHCP serverom (analýzy logov DHCP servera, prípadne analýza sieťovej prevádzky)

Výstupné vedomosti: Po kurze DHCP server - automatizácia nastavení siete získate praktické skúsenosti s operačným systémom na platforme BSD/UNIX/Linux a zvládnutie základných nástrojov administrátora v príkazovom riadku.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia DHCP server - automatizácia nastavení siete

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Linux

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz DHCP server - automatizácia nastavení siete:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu DHCP server - automatizácia nastavení siete

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy