Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Daňové priznanie k dani z príjmov PO

Kurz Daňové priznanie k dani z príjmov PO

Seminár je určený účtovníkom, konateľom, podnikateľom, majiteľom firiem s cieľom zostaviť daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Daňové priznanie k dani z príjmov PO
Nie sú otvorené žiadne termíny.

* Zľava platí pre prezenčné kurzy.

Cena kurzu: 89.00 / 106.80 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Daňové priznanie k dani z príjmov PO
 • princíp úpravy účtovného výsledku hospodárenia na základ dane v nadväznosti na tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
 • pri zostavovaní DP najvýznamnejšie pripočítateľné a odpočítateľné položky upravujúce účtovný základ dane budú prezentované v praktickom príklade
 • možnosti optimalizácie základu dane z príjmov - pohľadávky /opravné položky, predaj, odpis/
 • špecifiká nedaňových opravných položiek (napr. k zásobám)
 • daňovo uznané náklady - rezervy
 • daňové náklady podmienené zaplatením (napr. sprostredkovanie, náklady na poradenské a právne služby, certifikáty a iné
 • limitované daňové výdavky PHM, reklama, odpisy
 • zmeny v uplatňovaní daňových výdavkov (napr. zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby, strata z predaja zásob)
 • umorovanie daňovej straty, pravidlá pre daňovú licenciu a nadväznosť na tlačivo DP
 • lehoty na podanie DP a splatnosť dane, predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb
 • informácia k novele zákona o dani z príjmov 2019

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Finančné kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Daňové priznanie k dani z príjmov PO:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Daňové priznanie k dani z príjmov PO

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Pečať finančnej stability