Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Daňové priznanie k dani z príjmov FO

Kurz Daňové priznanie k dani z príjmov FO

Seminár je určený účtovníkom, konateľom, podnikateľom, majiteľom firiem s cieľom zostaviť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb na základe praktického príkladu, vyplniť DP typu A aj typu B.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Daňové priznanie k dani z príjmov FO
Nie sú otvorené žiadne termíny.
Cena kurzu: 49.00 / 58.80 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Daňové priznanie k dani z príjmov FO

    Lektor na príklade zostaveného daňového priznania vysvetlí

  • kto, kedy, aký typ daňového priznania musí podať, aké prílohy musí daňové priznanie obsahovať
  • príjmy, ktoré podliehajú dani zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu, príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy
  • príjmy, ktoré sa nezdaňujú – nie sú predmetom dane alebo sú oslobodené
  • uplatňovanie daňových zvýhodnení /nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, kúpeľnú starostlivosť, úroky/
  • spôsoby evidencie príjmov a výdavkov s vplyvom na základ dane z príjmov FO v praktických príkladoch /jednoduché účtovníctvo, daňová evidencia, paušálne výdavky/
  • lehoty na podanie DP a splatnosť dane, predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
  • informácie k novele zákona o dani z príjmov 2019

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy účtovníctva

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Daňové priznanie k dani z príjmov FO:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Daňové priznanie k dani z príjmov FO

Pečať finančnej stability