Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Corel DRAW!

Kurz Corel DRAW!

Cieľom kurzu Corel DRAW je podať poslucháčom základné teoretické a praktické vedomosti z oblasti grafických aplikácií. Praktická časť je zameraná na osvojenie funkcií Corel DRAW!

Minimálne vstupné vedomosti: Základné vedomosti z oblasti práce na PC.

Termíny kurzov Corel DRAW!
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
21.02.2018
- 22.02.2018

04.04.2018
- 05.04.2018

16.05.2018
- 17.05.2018

27.06.2018
- 28.06.2018

08.08.2018
- 09.08.2018

19.09.2018
- 20.09.2018

31.10.2018
- 01.11.2018

Večerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
19.03.2018
- 21.03.2018

23.04.2018
- 25.04.2018

Víkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
03.03.2018
- 04.03.2018

07.04.2018
- 08.04.2018

12.05.2018
- 13.05.2018

Cena kurzu: 150.00 / 180.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Osnova školenia Corel DRAW!
 • globálne nastavenie v programe Corel DRAW!
 • Počítačová grafika: rastrová grafika, vektorová grafika
 • správa súborov a objektov (základy prístupu k súborom, možnosti ukladania - záložné kópie, práca s niekoľkými súbormi, dokumentácia výkresov, správa objektov v Corel Draw!)
 • základy práce s objektmi (všeobecne o objektoch, kreslenie objektov, výber objektov, základné úpravy objektov, usporiadanie a spojovanie objektov, kótovanie objektov, vytvorenie popiskov)
 • práca so štýlmi (pojmy a možnosti, automatizácia práce)
 • základy práce s objektmi (základy farby, vytváranie a použitie obrysov, úprava a navrhovanie)
 • výplňové vzory (priradenie výplňových vzorov, vytváranie a úprava výplňových vzorov, vnorenie objektov pomocou funkcie power clip)
 • práca s textom v CorelDraw! (základy zadávania a úpravy textu, formátovanie textových prvkov, funkcia prepracovania textu, importovanie textov)
 • úprava textových prvkov (základy, umiestnenie a otáčanie textu, vkladanie a správa symbolov, pretváranie textových objektov)
 • vytvorenie vlastných znakových sád (prehľad, definícia znakov písma)
 • práca s niekoľkými vrstvami kresieb (vrstvy kresieb - základy, vlastnosti vrstiev, práca s objektmi v rôznych vrstvách)
 • ďalšie úpravy objektov (všeobecne k úpravám objektov, pretváranie objektov, základy úpravy uzlov, úprava obálok, perspektíva)
 • prechod
 • vysunutie (základy, jednoduché vysunutie, individuálne nastavenie efektu vysunutia)
 • vytvorenie kontúr
 • čiary typu power line
 • efekty s použitím šošovky (všeobecne, vytvorenie a použitie objektu upraveného šošovkou)
 • tlačový výstup, separácia
 • výmena dát s inými programami (základy, import súborov, práca s rastrovými obrázkami, export súborov)

Výstupné vedomosti: Kurz Corel DRAW Vám umožní komplexné využitie programu COREL DRAW! na úrovni bežného užívateľa, orientovanie sa v grafickom prostredí.

Ukážky prác:

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Corel DRAW!

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy grafiky, video

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Corel DRAW!:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Corel DRAW!

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

TOPlist
Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy