Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz CLICK PLEASE – HR WORDING (Ako kreatívne inzerovať?)

Kurz CLICK PLEASE – HR WORDING (Ako kreatívne inzerovať?)

Naučte sa ovládať základné nástroje personálneho marketingu vzťahujúce sa k organizácii alebo k jednotlivcovi a budú schopní ich použiť v praxi.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov CLICK PLEASE – HR WORDING (Ako kreatívne inzerovať?)
Nie sú otvorené žiadne termíny.
Cena kurzu: 290.00 / 348.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia CLICK PLEASE – HR WORDING (Ako kreatívne inzerovať?)
  • Vymedzenie predmetu, história a vývoja personálneho marketingu
  • Základné aspekty psychológie reklamy a marketingový mix
  • Vnímanie personálneho marketingu v praxi. Budovanie značky spoločnosti a získavanie kandidátov
  • Externý personálny marketing – aktívny predaj značky
  • Vnútropodniková komunikácia a podniková kultúra
  • Neurolingvistické programovanie pri príprave inzerátov
  • Vytváranie základných textových mantinelov pre kreatívnu tvorbu
  • Metódy rozvoja tvorivosti v pracovnom prostredí

Výstupné vedomosti: Absolventi získajú prehľad o praktickom uplatnení personálneho marketingu v organizácii a o jeho využití v pracovno-personálnej oblasti. Rovnako získajú prehľad o jeho funkcii, úlohách, nástrojoch a produktoch, ktoré sú kľúčovou súčasťou budovania značky spoločnosti a jednotlivca. Taktiež získajú vedomosti a praktické zručnosti spojené s komunikáciou v oblasti personálneho marketingu a personálnych aktivít.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Manažérske kurzy

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz CLICK PLEASE – HR WORDING (Ako kreatívne inzerovať?):

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu CLICK PLEASE – HR WORDING (Ako kreatívne inzerovať?)

Pečať finančnej stability