Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Cisco - VOICE OVER IP

Kurz Cisco - VOICE OVER IP

Školenie Cisco - VOICE OVER IP je určený záujemcom o teoretické princípy fungovania technológií Voice over IP (VoIP) a budúcim administrátorom VoIP sietí. Absolvent kurzu Cisco VOICE OVER IP získa všeobecné vedomosti nielen o technológiách prenosu hlasu cez IP sieť, ale aj o fungovaní klasických telefónnych sietí. Okrem nadobudnutia prehľadu o telefónnych sieťach všeobecne, získa absolvent podrobnejšie znalosti o činnosti protokolov SIP (Session Initiation Protocol) a RTP (Real-time Transport Protocol)

Minimálne vstupné vedomosti: Absolvovanie kurzu Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí

Termíny kurzov Cisco - VOICE OVER IP
denneDenné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
07.05.2020
- 08.05.2020
Bratislava

18.06.2020
- 19.06.2020
Bratislava

30.07.2020
- 31.07.2020
Bratislava

10.09.2020
- 11.09.2020
Bratislava

22.10.2020
- 23.10.2020
Bratislava

vecerneVečerné kurzy: 16:30 - 19:30
27.04.2020
- 26.04.2020
Bratislava

01.06.2020
- 31.05.2020
Bratislava

vikendoveVíkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
04.04.2020
- 05.04.2020
Bratislava

16.05.2020
- 17.05.2020
Bratislava

20.06.2020
- 21.06.2020
Bratislava

Cena kurzu: 450.00 / 540.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Cisco - VOICE OVER IP

  VOICE OVER IP

 • prenos multimediálnej informácie cez IP sieť
 • prehľad rôznych typov signalizácie (SIP, H.323, MEGACO, SCCP) v IP sieti
 • Podmienky pre prenos hlasu v IP sieťach

 • problematika vzniku oneskorenia pri komunikácii cez IP sieť
 • požiadavky na dátové siete pri implementácii VoIP
 • šírka pásma, oneskorenie, jitter, stratovosť paketov
 • Protokoly pre prenos multimediálnej informácie v reálnom čase

 • význam a použitie protokolu RTP (Real-time Transport Protocol)
 • význam a použitie protokolu RTCP (RTP Control Protocol)
 • vlastnosti RTP protokolu, štruktúra RTP správy
 • význam RTCP správ, ich využitie pri monitorovaní parametrov RTP toku
 • Signalizačné protokoly v IP sieťach s podporou VoIP služieb

 • SIP (Session Initiation Protocol) protokol
 • rodina protokolov H.323
 • porovnanie signalizačných protokolov
 • Kódovania hlasu pre prenos dátovými sieťami

 • vzorkovanie, kvantovanie, kódovanie
 • efekt aliasingu
 • audio kodek G.711 (A a μ zákon)
 • princípy využívané v iných audio kodekoch
 • porovnanie kodekov z hľadiska požadovanej prenosovej rýchlosti, MOS (Mean Opinion Score)

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu Cisco - VOICE OVER IP získa teoretické vedomosti o technológiách používaných vo VoIP sieťach, ako aj v klasickej telefónnej sieti. V rámci kurzu nadobudne najmä znalosti o činnosti protokolov SIP (Session Initiation Protocol) a RTP (Real-time Transport Protocol).

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Cisco - VOICE OVER IP

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Školenia Cisco

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Cisco - VOICE OVER IP:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Cisco - VOICE OVER IP

Pečať finančnej stability