Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Cisco - VOICE OVER IP

Kurz Cisco - VOICE OVER IP

Školenie Cisco - VOICE OVER IP je určený záujemcom o teoretické princípy fungovania technológií Voice over IP (VoIP) a budúcim administrátorom VoIP sietí. Absolvent kurzu Cisco VOICE OVER IP získa všeobecné vedomosti nielen o technológiách prenosu hlasu cez IP sieť, ale aj o fungovaní klasických telefónnych sietí. Okrem nadobudnutia prehľadu o telefónnych sieťach všeobecne, získa absolvent podrobnejšie znalosti o činnosti protokolov SIP (Session Initiation Protocol) a RTP (Real-time Transport Protocol)

Minimálne vstupné vedomosti: Absolvovanie kurzu Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí

Termíny kurzov Cisco - VOICE OVER IP
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
19.07.2018
- 20.07.2018

30.08.2018
- 31.08.2018

11.10.2018
- 12.10.2018

22.11.2018
- 23.11.2018

Víkendové kurzy: 8:30 - 13:30
21.07.2018
- 20.07.2018

25.08.2018
- 24.08.2018

29.09.2018
- 28.09.2018

Cena kurzu: 450.00 / 540.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Cisco - VOICE OVER IP

  VOICE OVER IP

 • prenos multimediálnej informácie cez IP sieť
 • prehľad rôznych typov signalizácie (SIP, H.323, MEGACO, SCCP) v IP sieti
 • Podmienky pre prenos hlasu v IP sieťach

 • problematika vzniku oneskorenia pri komunikácii cez IP sieť
 • požiadavky na dátové siete pri implementácii VoIP
 • šírka pásma, oneskorenie, jitter, stratovosť paketov
 • Protokoly pre prenos multimediálnej informácie v reálnom čase

 • význam a použitie protokolu RTP (Real-time Transport Protocol)
 • význam a použitie protokolu RTCP (RTP Control Protocol)
 • vlastnosti RTP protokolu, štruktúra RTP správy
 • význam RTCP správ, ich využitie pri monitorovaní parametrov RTP toku
 • Signalizačné protokoly v IP sieťach s podporou VoIP služieb

 • SIP (Session Initiation Protocol) protokol
 • rodina protokolov H.323
 • porovnanie signalizačných protokolov
 • Kódovania hlasu pre prenos dátovými sieťami

 • vzorkovanie, kvantovanie, kódovanie
 • efekt aliasingu
 • audio kodek G.711 (A a μ zákon)
 • princípy využívané v iných audio kodekoch
 • porovnanie kodekov z hľadiska požadovanej prenosovej rýchlosti, MOS (Mean Opinion Score)

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu Cisco - VOICE OVER IP získa teoretické vedomosti o technológiách používaných vo VoIP sieťach, ako aj v klasickej telefónnej sieti. V rámci kurzu nadobudne najmä znalosti o činnosti protokolov SIP (Session Initiation Protocol) a RTP (Real-time Transport Protocol).

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Cisco - VOICE OVER IP

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Školenia Cisco

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Cisco - VOICE OVER IP:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Cisco - VOICE OVER IP

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy