Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Ochrana osobných údajov vo Windows - GDPR v praxi

Kurz Ochrana osobných údajov vo Windows - GDPR v praxi

Získajte zručnosti a prehľad o bezpečnosti operačného systému Windows. Právne úpravy vyžadujú, aby osobné údaje boli chránené primeranými opatreniami. Vysvetlíme Vám základné pojmy z informačnej bezpečnosti a ukážeme Vám opatrenia, ktorými možno zabrániť najčastejším typom úniku údajov. Kurz je vhodný nielen pre zamestnancov firiem, ale aj individuálnych záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac o tom, ako zabezpečiť svoj počítač a údaje. Obzvlášť sú tieto témy užitočné pre pracovníkov pracujúcich s citlivými údajmi (personalistky, mzdárky, ...)

Minimálne vstupné vedomosti: Vedomosti o systéme Windows na používateľskej úrovni (znalosti tém: inštalácia, nastavenie, základné súčasti - výhodou).

Termíny kurzov Ochrana osobných údajov vo Windows - GDPR v praxi
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň)
28.05.2021
- 28.05.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

23.07.2021
- 23.07.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

17.09.2021
- 17.09.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

12.11.2021
- 12.11.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Večerné kurzyVečerné kurzy (2 dni) -10% *
10.05.2021
- 11.05.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

14.06.2021
- 15.06.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

* Zľava platí pre prezenčné kurzy.

Cena kurzu: 120.00 / 144.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Ochrana osobných údajov vo Windows - GDPR v praxi
 • Kurz o riadení bezpečnosti s ohľadom na súčasnú legislatívu prepája teoretické základy z princípov informačnej bezpečnosti do praxe.
 • Predstavíme si legislatívnu úpravu v tejto oblasti, vysvetlíme si pojmy z informačnej bezpečnosti a uvedieme vybrané hrozby, ktorým musíme ako firma alebo jednotlivec čeliť.
 • V neposlednom rade nás čaká veľa spoločného brainstormingu a diskusií.
 • Tvorivou, pútavou formou si priblížime dôležité opatrenia na zabezpečenie počítača k tomu, aby sme predišli hrozbám vyplývajúcich zo súčasných slabín systému Windows.
 • Legislatívny rámec – národná a medzinárodná legislatívna úprava
 • Terminológia základných pojmov informačnej bezpečnosti a ich prepojenie s opatreniami v praxi
 • Riadenie, manažment informačnej bezpečnosti s ohľadom na prostredie Windows

 • Bezpečnostné mechanizmy systému Windows

 • Zdieľanie súborov a tlačiarní
 • Vzdialená pracovná plocha
 • Vzdialený príkazový riadok
 • Ochrana pred neoprávneným fyzickým prístupom – prelomenie hesla pomocou útoku na počítač
 • Ochrana pred neoprávneným zásahom škodlivého kódu
 • Metodika tvorby a ochrany hesla
 • Používateľské kontá v systéme Windows a nástrahy s nimi súvisiace
 • Bezpečnostné súčasti systému Windows

 • Aktualizácie
 • Antivírusové riešenia
 • Ochrana na úrovni siete - firewall
 • Prístup do firemnej siete pomocou VPN
 • Izolácia počítača v sieti
 • Skupinové politiky pre lepšie riadenie súčastí systému Windows
 • Medzinárodné odporúčané postupy nastavení, štandardy

 • Prístupové práva k súborom v počítači, ktoré súbory môžeme akým spôsobom chrániť
 • Šifrovanie pevného disku
 • Ochrana dokumentov
 • Typy povolení a prístupových práv
 • Niečo nie je v poriadku – Čo robiť?

 • Diskusia o svojpomocnom odhaľovaní diania v počítači
 • Predstavenie spôsobu práce forenzných analytikov
 • Druhy počítačovej kriminality
 • Cieľ kurzu v jednej vete: Budeme hľadať odpovede na otázku: „Do akej miery môžem svojmu počítaču veriť?“

Výstupné vedomosti: Budete schopní samostatne vykonať protiopatrenia na vybrané vektory únikov údajov z operačného systému Windows. Získate prehľad o princípoch informačnej bezpečnosti s ohľadom na prostredie Windows

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Ochrana osobných údajov vo Windows - GDPR v praxi

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Windows, Server

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Ochrana osobných údajov vo Windows - GDPR v praxi:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Ochrana osobných údajov vo Windows - GDPR v praxi

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Pečať finančnej stability