Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Active Directory - intenzívny

Kurz Active Directory - intenzívny

Školenie Windows Server správa systému + Active Directory je určené pre správcov, ktorí majú skúsenosti so Serverom, pracujú s ním a chcú si doplniť informácie formou intenzívneho školenia.

Minimálne vstupné vedomosti: Základná znalosť práce s Windows Server.

Termíny kurzov Active Directory - intenzívny
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
24.01.2018
- 25.01.2018

07.03.2018
- 08.03.2018

18.04.2018
- 19.04.2018

30.05.2018
- 31.05.2018

11.07.2018
- 12.07.2018

22.08.2018
- 23.08.2018

03.10.2018
- 04.10.2018

14.11.2018
- 15.11.2018

Víkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
24.02.2018
- 25.02.2018

31.03.2018
- 01.04.2018

05.05.2018
- 06.05.2018

Cena kurzu: 220.00 / 264.00 EUR s DPH

Osnova školenia Active Directory - intenzívny

  Súborový server

 • nastavenie viditeľného a skrytého zdieľania
 • nastavenie prístupových práv pri zdielaní
 • Systém súborov NTFS

 • nastavovanie prístupu k adresárom pre užívateľov a skupiny
 • zásady bezpečnosti
 • Prekladanie sieťových názvov

 • NetBIOS, DNS
 • postupy prekladania názvov
 • konfigurácia DNS serveru
 • Typy problémov so serverom

 • chyby softvéru, chyby hardvéru
 • omyly užívateľov, omyly správcu, úmyselné poškodenia, možnosti predchádzania chybám
 • Záloha a obnovenie systému

 • typy metód zálohovania
 • nastavenie pravidelného zálohovania
 • Správa diskov

 • nastavenie disku ako basic alebo dynamic, použitie RAID polí
 • príprava na doménu systému Active Directory
 • Úživateľské účty a skupiny

 • rozdiel medzi doménovým a lokálnym účtom
 • typy skupín a ich využitie
 • stratégie skupín ALP, AGDLP, AGUDLP
 • Prístupové práva k súborom

 • zásady bezpečnosti pri zdieľaní súborov
 • rozdiel medzi povoleniami pri zdieľaní a pri nastavovaní v NTFS, typy povolení v NTFS
 • čo je to služba Active Directory a ako sa využíva, porovnanie výhod domény s pracovnou skupinou
 • štruktúra domény, strom domén a les domén
 • Inštalácia Active Directory

 • vytvorenie prvého doménového kontrolera v doméne
 • služby, hardvér a práva nutné k inštalácii
 • inštalovanie dodatočného doménového kontrolera v existujúcej doméne a inštalovanie novej domény v existujúcom lese domén
 • nástroje na riešenie problémov pri inštalácií
 • zálohovanie a obnovenie Active Directory, autoritatívne a neautoritatívne obnovenie;
 • vytváranie užívateľských účtov v systéme Active Directory
 • Profily užívateľov

 • presmerovanie užívateľských adresárov na server
 • cestovný užívateľský profil
 • konfigurácia klientského počítača na prihlásenie do domény
 • pridanie účtu počítača do domény
 • diskusia
 • záver

Výstupné vedomosti: Absolvent školenia Active Directory bude vedieť konfigurovať a spravovať systém Windows Server 2003 s technológiou Active Directory, riešiť prípadné možné problémy.

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Windows, Server

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Active Directory - intenzívny:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Active Directory - intenzívny

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

TOPlist
Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy