Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Access, spracovávanie databázových údajov

Kurz Access, spracovávanie databázových údajov

Kurz Access, spracovávanie databázových údajov je určený pre užívateľov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s programom Access za účelom spracovávania a vyhodnocovania údajov z externých zdrojov.

Minimálne vstupné vedomosti: Bežné ovládanie práce s počítačom.

Termíny kurzov Access, spracovávanie databázových údajov
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
21.02.2019
- 22.02.2019

18.04.2019
- 19.04.2019

13.06.2019
- 14.06.2019

08.08.2019
- 09.08.2019

03.10.2019
- 04.10.2019

Večerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
14.01.2019
- 16.01.2019

18.02.2019
- 20.02.2019

25.03.2019
- 27.03.2019

29.04.2019
- 01.05.2019

Víkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
22.12.2018
- 23.12.2018

02.02.2019
- 03.02.2019

09.03.2019
- 10.03.2019

13.04.2019
- 14.04.2019

Cena kurzu: 150.00 / 180.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Access, spracovávanie databázových údajov

  Oboznámenie sa s modelom relačných databáz v programe Access

  Práca s tabuľkou v programe MS Access

 • nová, dátové typy, zápis údajov, editovanie tabuľky, vkladanie a vymazávanie údajov, zoraďovanie záznamov, filtrácia záznamov
 • Vytváranie relácií medzi tabuľkami

 • nastavenie a vlastnosti relácií, typy väzieb, primárny a cudzí kľúč
 • Práca so sprievodcami tvorbou dotazov

 • návrh dotazu, práca s dotazmi, filtračné kritériá, zoskupovanie, práca so sprievodcami tvorbou dotazov, návrh dotazu, práca s dotazmi, filtračné kritériá, zoskupovanie, základné funkcie pre prácu s reťazcami, číslami, dátumom a časom
 • Využitie a upravovanie typov väzby v dotaze

 • LEFT, RIGHT a INNER JOIN
 • Dotazy

 • vytváracie dotazy, odstraňovacie dotazy, upravovacie dotazy, doplňovacie dotazy
 • Spracovávanie a vyhodnocovanie údajov

 • v zobrazení kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu
 • základné funkcie pre prácu s reťazcami, číslami, dátumom a časom
 • Príkazy SQL jazyka

 • SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY
 • Agregačné funkcie

 • MIN, MAX, AVG, SUM, atď., skladanie podmienky WHERE – operátory AND a OR, operátor LIKE
 • Import údajov do tabuľky

 • prepojenie, export údajov z tabuľky (TXT, Excel, HTML, Access...)
 • diskusia

Výstupné vedomosti: Po absolvovaní kurzu Access, spracovávanie databázových údajov Vám nebude robiť problém problematika importovania, upravovania, vyhodnotenia a následného exportovania dát v programe Access.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Access, spracovávanie databázových údajov

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Access, spracovávanie databázových údajov:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Access, spracovávanie databázových údajov

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy