Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Access, spracovávanie databázových údajov

Kurz Access, spracovávanie databázových údajov

Kurz Access, spracovávanie databázových údajov je určený pre užívateľov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s programom Access za účelom spracovávania a vyhodnocovania údajov z externých zdrojov.

Minimálne vstupné vedomosti: Bežné ovládanie práce s počítačom.

Termíny kurzov Access, spracovávanie databázových údajov
denneDenné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
02.04.2020
- 03.04.2020
Bratislava

28.05.2020
- 29.05.2020
Bratislava

23.07.2020
- 24.07.2020
Bratislava

17.09.2020
- 18.09.2020
Bratislava

vecerneVečerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
14.04.2020
- 16.04.2020
Bratislava

19.05.2020
- 21.05.2020
Bratislava

22.06.2020
- 24.06.2020
Bratislava

vikendoveVíkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
02.05.2020
- 03.05.2020
Bratislava

06.06.2020
- 07.06.2020
Bratislava

Cena kurzu: 190.00 / 228.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Access, spracovávanie databázových údajov

  Oboznámenie sa s modelom relačných databáz v programe Access

  Práca s tabuľkou v programe MS Access

 • nová, dátové typy, zápis údajov, editovanie tabuľky, vkladanie a vymazávanie údajov, zoraďovanie záznamov, filtrácia záznamov
 • Vytváranie relácií medzi tabuľkami

 • nastavenie a vlastnosti relácií, typy väzieb, primárny a cudzí kľúč
 • Práca so sprievodcami tvorbou dotazov

 • návrh dotazu, práca s dotazmi, filtračné kritériá, zoskupovanie, práca so sprievodcami tvorbou dotazov, návrh dotazu, práca s dotazmi, filtračné kritériá, zoskupovanie, základné funkcie pre prácu s reťazcami, číslami, dátumom a časom
 • Využitie a upravovanie typov väzby v dotaze

 • LEFT, RIGHT a INNER JOIN
 • Dotazy

 • vytváracie dotazy, odstraňovacie dotazy, upravovacie dotazy, doplňovacie dotazy
 • Spracovávanie a vyhodnocovanie údajov

 • v zobrazení kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu
 • základné funkcie pre prácu s reťazcami, číslami, dátumom a časom
 • Príkazy SQL jazyka

 • SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY
 • Agregačné funkcie

 • MIN, MAX, AVG, SUM, atď., skladanie podmienky WHERE – operátory AND a OR, operátor LIKE
 • Import údajov do tabuľky

 • prepojenie, export údajov z tabuľky (TXT, Excel, HTML, Access...)
 • Diskusia

Výstupné vedomosti: Po absolvovaní kurzu Access, spracovávanie databázových údajov Vám nebude robiť problém problematika importovania, upravovania, vyhodnotenia a následného exportovania dát v programe Access.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Access, spracovávanie databázových údajov

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Access, spracovávanie databázových údajov:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Access, spracovávanie databázových údajov

Pečať finančnej stability