Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Access pre pokročilých

Kurz Access pre pokročilých

Kurz Access pre pokročilých je určený pre používateľov, ktorí ovládajú základné pojmy z relačných databáz a vedia používať program na mierne pokročilej úrovni.

Minimálne vstupné vedomosti: Základy práce s programom Microsoft Access.

Termíny kurzov Access pre pokročilých
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
29.01.2018
- 30.01.2018
LAST MINUTE - ZĽAVA 10 % GARANTOVANÝ TERMÍN

12.03.2018
- 13.03.2018

23.04.2018
- 24.04.2018

04.06.2018
- 05.06.2018

16.07.2018
- 17.07.2018

27.08.2018
- 28.08.2018

08.10.2018
- 09.10.2018

19.11.2018
- 20.11.2018

Večerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
12.02.2018
- 14.02.2018

19.03.2018
- 21.03.2018

30.04.2018
- 02.05.2018

Víkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
27.01.2018
- 28.01.2018

03.03.2018
- 04.03.2018

07.04.2018
- 08.04.2018

12.05.2018
- 13.05.2018

Cena kurzu: 170.00 / 204.00 EUR s DPH

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Access pre pokročilých

  Tabuľky, relácie

 • zopakovanie práce s tabuľkou: vytváranie a upravovanie tabuľky, relácie medzi tabuľkami
 • vytváranie prepojených tabuliek z iného súboru resp. iného zdroja dát
 • Príkazy SQL jazyka

 • SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY
 • Agregačné funkcie

 • MIN, MAX, AVG, SUM, atď.
 • skladanie podmienky WHERE – operátory AND a OR, operátor LIKE
 • Využitie a upravovanie typov väzby v dotaze

 • LEFT, RIGHT a INNER JOIN
 • Príklady na vnorené SQL príkazy

 • príklady na spájanie dotazov s tabuľkami a dotazov s dotazmi
 • Formuláre

 • použitie formulárov, návrh formulára, použitie sprievodcu, vlastnosti formulára, základné ovládacie prvky formulára a ich vlastnosti, vnorené formuláre
 • Vytváranie inteligentných prvkov vo formulároch, makra

 • využívanie makier, základy programovacích techník a typy udalostí
 • funkcia správca prepínacích panelov
 • Správa databázy

 • oprava, kompresia, rozdelenie databázy, konverzia, zabezpečenie – heslo, účty užívateľov a skupín
 • Diskusia

Výstupné vedomosti: Po skončení kurzu Access pre pokročilých budú účastníci vedieť vytvoriť jednoduchšiu aplikáciu v programe Microsoft Access a budú ovládať základy jazyka Visual Basic pre aplikácie.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Access pre pokročilých

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Access pre pokročilých:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Access pre pokročilých

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

TOPlist
Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy