Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Access pre pokročilých

Kurz Access pre pokročilých

Kurz Access pre pokročilých je určený pre používateľov, ktorí ovládajú základné pojmy z relačných databáz a vedia používať program na mierne pokročilej úrovni.

Minimálne vstupné vedomosti: Základy práce s programom Microsoft Access.

Termíny kurzov Access pre pokročilých
denneDenné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
04.05.2020
- 05.05.2020
Bratislava

15.06.2020
- 16.06.2020
Bratislava

27.07.2020
- 28.07.2020
Bratislava

07.09.2020
- 08.09.2020
Bratislava

19.10.2020
- 20.10.2020
Bratislava

vecerneVečerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
30.03.2020
- 01.04.2020
Bratislava

27.04.2020
- 29.04.2020
Bratislava

01.06.2020
- 03.06.2020
Bratislava

vikendoveVíkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
04.04.2020
- 05.04.2020
Bratislava

16.05.2020
- 17.05.2020
Bratislava

20.06.2020
- 21.06.2020
Bratislava

Cena kurzu: 190.00 / 228.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Access pre pokročilých

  Tabuľky, relácie

 • zopakovanie práce s tabuľkou: vytváranie a upravovanie tabuľky, relácie medzi tabuľkami
 • vytváranie prepojených tabuliek z iného súboru resp. iného zdroja dát
 • Príkazy SQL jazyka

 • SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY
 • Agregačné funkcie

 • MIN, MAX, AVG, SUM, atď.
 • skladanie podmienky WHERE – operátory AND a OR, operátor LIKE
 • Využitie a upravovanie typov väzby v dotaze

 • LEFT, RIGHT a INNER JOIN
 • Príklady na vnorené SQL príkazy

 • príklady na spájanie dotazov s tabuľkami a dotazov s dotazmi
 • Formuláre

 • použitie formulárov, návrh formulára, použitie sprievodcu, vlastnosti formulára, základné ovládacie prvky formulára a ich vlastnosti, vnorené formuláre
 • Vytváranie inteligentných prvkov vo formulároch, makra

 • využívanie makier, základy programovacích techník a typy udalostí
 • funkcia správca prepínacích panelov
 • Správa databázy

 • oprava, kompresia, rozdelenie databázy, konverzia, zabezpečenie – heslo, účty užívateľov a skupín
 • Diskusia

Výstupné vedomosti: Po skončení kurzu Access pre pokročilých budú účastníci vedieť vytvoriť jednoduchšiu aplikáciu v programe Microsoft Access a budú ovládať základy jazyka Visual Basic pre aplikácie.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Access pre pokročilých

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Access pre pokročilých:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Access pre pokročilých

Pečať finančnej stability