Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Access pre pokročilých

Kurz Access pre pokročilých

Kurz Access pre pokročilých je určený pre používateľov, ktorí ovládajú základné pojmy z relačných databáz a vedia používať program na mierne pokročilej úrovni.

Minimálne vstupné vedomosti: Základy práce s programom Microsoft Access.

Termíny kurzov Access pre pokročilých
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
14.01.2019
- 15.01.2019

25.02.2019
- 26.02.2019

08.04.2019
- 09.04.2019

20.05.2019
- 21.05.2019

01.07.2019
- 02.07.2019

12.08.2019
- 13.08.2019

23.09.2019
- 24.09.2019

04.11.2019
- 05.11.2019

Večerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
26.11.2018
- 28.11.2018

28.01.2019
- 30.01.2019

04.03.2019
- 06.03.2019

15.04.2019
- 17.04.2019

Víkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
08.12.2018
- 09.12.2018

12.01.2019
- 13.01.2019

16.02.2019
- 17.02.2019

23.03.2019
- 24.03.2019

27.04.2019
- 28.04.2019

Cena kurzu: 170.00 / 204.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Access pre pokročilých

  Tabuľky, relácie

 • zopakovanie práce s tabuľkou: vytváranie a upravovanie tabuľky, relácie medzi tabuľkami
 • vytváranie prepojených tabuliek z iného súboru resp. iného zdroja dát
 • Príkazy SQL jazyka

 • SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY
 • Agregačné funkcie

 • MIN, MAX, AVG, SUM, atď.
 • skladanie podmienky WHERE – operátory AND a OR, operátor LIKE
 • Využitie a upravovanie typov väzby v dotaze

 • LEFT, RIGHT a INNER JOIN
 • Príklady na vnorené SQL príkazy

 • príklady na spájanie dotazov s tabuľkami a dotazov s dotazmi
 • Formuláre

 • použitie formulárov, návrh formulára, použitie sprievodcu, vlastnosti formulára, základné ovládacie prvky formulára a ich vlastnosti, vnorené formuláre
 • Vytváranie inteligentných prvkov vo formulároch, makra

 • využívanie makier, základy programovacích techník a typy udalostí
 • funkcia správca prepínacích panelov
 • Správa databázy

 • oprava, kompresia, rozdelenie databázy, konverzia, zabezpečenie – heslo, účty užívateľov a skupín
 • Diskusia

Výstupné vedomosti: Po skončení kurzu Access pre pokročilých budú účastníci vedieť vytvoriť jednoduchšiu aplikáciu v programe Microsoft Access a budú ovládať základy jazyka Visual Basic pre aplikácie.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Access pre pokročilých

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Access pre pokročilých:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Access pre pokročilých

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy