Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Access pre mierne pokročilých

Kurz Access pre mierne pokročilých

Kurz Access pre mierne pokročilých je určený pre užívateľov, ktorí ovládajú základné pojmy z relačných databáz a vedia používať program na základnej úrovni.

Minimálne vstupné vedomosti: Základy práce s programom Microsoft Access.

Termíny kurzov Access pre mierne pokročilých
denneDenné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
09.04.2020
- 10.04.2020
Bratislava

04.06.2020
- 05.06.2020
Bratislava

30.07.2020
- 31.07.2020
Bratislava

24.09.2020
- 25.09.2020
Bratislava

vecerneVečerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
16.03.2020
- 18.03.2020
Bratislava

20.04.2020
- 22.04.2020
Bratislava

25.05.2020
- 27.05.2020
Bratislava

29.06.2020
- 01.07.2020
Bratislava

vikendoveVíkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
29.02.2020
- 01.03.2020
Bratislava

04.04.2020
- 05.04.2020
Bratislava

09.05.2020
- 10.05.2020
Bratislava

13.06.2020
- 14.06.2020
Bratislava

Cena kurzu: 190.00 / 228.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Access pre mierne pokročilých

  Relačná databáza

 • zopakovanie si práce s modelom relačných databáz v programe Microsoft Access
 • Práca s tabuľkou v programe MS Access

 • zopakovanie práce s tabuľkou: vytváranie a upravovanie tabuľky, relácie medzi tabuľkami
 • Import a export údajov do tabuľky

 • prepojenie údajov z tabuľky (TXT, Excel, HTML, Access...)
 • Dotazy a filtrovanie dát

 • návrh dotazu, práca s dotazmi, filtračné kritériá, zoskupovanie, zoraďovanie, základné funkcie pre prácu s reťazcami, číslami, dátumom a časom
 • Väzby v dotaze

 • využitie a upravovanie typov väzby v dotaze (LEFT, RIGHT a INNER JOIN)
 • Dotazy

 • vytváracie dotazy, odstraňovacie dotazy, upravovacie dotazy, doplňovacie dotazy
 • spracovávanie a vyhodnocovanie údajov v zobrazení kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu
 • príklady na spájanie dotazov s tabuľkami a dotazov s dotazmi
 • Formuláre

 • použitie formulárov, návrh formulára, použitie sprievodcu, vlastnosti formulára, základné ovládacie prvky formulára a ich vlastnosti
 • ukážky vnorených formulárov a formulárov naviazaných na viacero tabuliek
 • Zostavy

 • šablóny zostáv, riadiace prvky zostáv, používanie sekcií a koncov stránok, použitie výrazov v zostavách, radenie a zoskupovanie, záhlavie a päta skupiny
 • Dátové stránky

 • základná charakteristika
 • Makrá

 • využitie a vytvorenie makra, používanie podmienok v makrách, práca so skupinami makier
 • Diskusia

Výstupné vedomosti: Kurz Access pre mierne pokročilých Vám pomôže prehĺbiť vedomostí a zručností s programom Access.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Access pre mierne pokročilých

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Access pre mierne pokročilých:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Access pre mierne pokročilých

Pečať finančnej stability