Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Kurz Access pre mierne pokročilých

Kurz Access pre mierne pokročilých

Kurz Access pre mierne pokročilých je určený pre užívateľov, ktorí ovládajú základné pojmy z relačných databáz a vedia používať program na základnej úrovni.

Minimálne vstupné vedomosti: Základy práce s programom Microsoft Access.

Termíny kurzov Access pre mierne pokročilých
Denné kurzy (2 dni): 9:00 - 15:00
15.03.2018
- 16.03.2018

10.05.2018
- 11.05.2018

05.07.2018
- 06.07.2018

30.08.2018
- 31.08.2018

25.10.2018
- 26.10.2018

Večerné kurzy (3 dni): 16:30 - 19:30
05.02.2018
- 07.02.2018

12.03.2018
- 14.03.2018

16.04.2018
- 18.04.2018

21.05.2018
- 23.05.2018

Víkendové kurzy (2 dni): 8:30 - 13:30
24.02.2018
- 25.02.2018

31.03.2018
- 01.04.2018

05.05.2018
- 06.05.2018

Cena kurzu: 150.00 / 180.00 EUR s DPH

Osnova školenia Access pre mierne pokročilých

  Relačná databáza

 • zopakovanie si práce s modelom relačných databáz v programe Microsoft Access
 • Práca s tabuľkou v programe MS Access

 • zopakovanie práce s tabuľkou: vytváranie a upravovanie tabuľky, relácie medzi tabuľkami
 • Import a export údajov do tabuľky

 • prepojenie údajov z tabuľky (TXT, Excel, HTML, Access...)
 • Dotazy a filtrovanie dát

 • návrh dotazu, práca s dotazmi, filtračné kritériá, zoskupovanie, zoraďovanie, základné funkcie pre prácu s reťazcami, číslami, dátumom a časom
 • Väzby v dotaze

 • využitie a upravovanie typov väzby v dotaze (LEFT, RIGHT a INNER JOIN)
 • Dotazy

 • vytváracie dotazy, odstraňovacie dotazy, upravovacie dotazy, doplňovacie dotazy
 • spracovávanie a vyhodnocovanie údajov v zobrazení kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu
 • príklady na spájanie dotazov s tabuľkami a dotazov s dotazmi
 • Formuláre

 • použitie formulárov, návrh formulára, použitie sprievodcu, vlastnosti formulára, základné ovládacie prvky formulára a ich vlastnosti
 • ukážky vnorených formulárov a formulárov naviazaných na viacero tabuliek
 • Zostavy

 • šablóny zostáv, riadiace prvky zostáv, používanie sekcií a koncov stránok, použitie výrazov v zostavách, radenie a zoskupovanie, záhlavie a päta skupiny
 • Dátové stránky

 • základná charakteristika
 • Makrá

 • využitie a vytvorenie makra, používanie podmienok v makrách, práca so skupinami makier
 • Diskusia

Výstupné vedomosti: Kurz Access pre mierne pokročilých Vám pomôže prehĺbiť vedomostí a zručností s programom Access.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Access pre mierne pokročilých

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Access pre mierne pokročilých:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Access pre mierne pokročilých

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

TOPlist
Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy