Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Excel základy 2007 - 2016


Zistite, aké máte vedomosti zo základov MS Excel.

Test je zostavený pre verzie MS Excel 2007, 2010, 2013 a 2016

Pokiaľ neviete presne odpovedať, odporúčame neoznačovať náhodnú odpoveď, ale vybrať odpoveď "neviem ...". Dostanete presnejší výsledok.
Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy